Privacy

Wet op de privacy

Barcelona eerbiedigt de wet op de privacy van 8 december 1992 en de aanpassingen hierop van 11 december 1998. Barcelona houdt zich eraan, elke informatie over bezoekers van www.barcelona-meeting.be in vertrouwen te behandelen en niet door te geven of door te verkopen aan andere instanties. Elke bezoeker heeft het recht zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen door het sturen van een e-mail naar info@barcelona-meeting.be

Laat je gegevens na en download de volledige catering fiche.